Skip to main content

Noder og undervisningsmaterialer

Musik- og Biledskolens undervisningsmaterialer er forskellige fra lærer til lærer. Du skal selv sørge for en mappe til dine noder. Nogle lærere udarbejder deres eget materiale, som de udleverer gratis til eleverne. Andre lærere baserer undervisningen på en bestemt instrument- eller vokalskole. I så fald skal du selv anskaffe og betale for undervisningsmaterialet.

Noder og undervisningsmateriale til kor, orkestre og bands udleveres gratis. Du skal dog selv sørge for en mappe til dine noder.