Skip to main content

Bestyrelse

Valgt af forældrene

Formand

Birgitte Dolevert Larsen

Næstformand

Christian Jakobsen

Medlem

Bodil Lauridsen

Valgt af lærerne

Nicolina Sælland Kirketerp-Møller

Repræsentant for Musik- og Billedskolen

Leder af Musik- og Billedskolen

Anne Juul Windahl