Skip to main content

Undervisning

Grundtanken bag fællesfagets struktur er, at eleverne skal opleve sammenhængskraften mellem de forskellige musikalske discipliner. Dette gøres ved, at teori- og hørelære-undervisningen altid tager udgangspunkt i de musikstykker, der bliver arbejdet på i sammenspil og/eller bliver oplevet igennem improvisation.

Skellene mellem, hvad der kaldes klassisk musik og rytmisk musik eller noget helt tredje, er udvisket, da det altid er spændende at opleve andre måder at forstå og spille musik på. Det er derfor en stor gevinst at have alle eleverne samlet.

I sammenspil lægges der vægt på, at eleverne spiller et fællesstykke med hele besætningen, men også at de fordyber sig i mindre ensembler, hvor de kan opleve et større fokus på deres egen stemme.

Som talentelev får du undervisning i følgende fag:

  • Soloundervisning på hovedinstrument: 50 minutter om ugen i 3 år.
  • Fællesfag 60 min. pr. uge
  • Undervisning på workshops i samarbejde med andre talentelever fra Gentofte, Gladsaxe, Ballerup og Furesø Musikskole

Fællesfag

Talentlinjens fællesfag er opbygget i en struktur, hvor hørelære, teori, rytmeforståelse, improvisation, egen skabelse og sammenspil er integreret.

Alle elever, uanset baggrund (rytmisk/klassisk), undervises sammen på hold.

I fællesfaget underviser tre lærere samtidigt. Derved opnås mulighed for at differentiere undervisningen mest muligt.

Lærere:

Poul Lopdrup

Rachel Yatzkan

Morten Ginnerup

Fælles talentudvikling

Furesø Musikskole, Ballerup Musikskole, Gladsaxe Musik- og Billedskole, Gentofte Musikskole og Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole

Idéen med fælles aktiviteter er, at skabe et godt talentmiljø, med mulighed for at møde andre talentfulde elever. De fælles talentaktiviteter skal ses som en del af de fem musikskolers egne talentlinjer, som er et tilbud til særligt talentfulde elever, der vil mere med musikken.
Aktiviteterne foregår på skift på de fem musikskoler.

Der vil både være aktiviteter, man som talentelev skal deltage i og aktiviteter for de elever, der er sultne efter endnu mere.

Fælles aktiviteter:

September: Fælles opstartsdag. 
Indholdet for dagen vil være musikalske aktiviteter, fællesmøde samt opstart af fællesprojektet i november. De to aktiviteter hænger sammen, derfor er dagen obligatorisk.

Oktober: Side-by-Side med Cph. Phil.
Furesø Musikskole inviterer alle talentelever til at deltage, med mulighed for at spille med de professionelle musikere i orkesteret. Dette arrangement er ikke obligatorisk at deltage i.

Weekend i november:
Sammen med professionelle instruktører arbejdes der med musik, der kan munde ud i enten et større fællesværk eller flere mindre grupper, der fremfører deres værker i en sammenhængende koncert.
Det er obligatorisk at deltage i weekenden, som bygger videre på aktiviteter fra opstartsdagen i september.

Lørdag i januar: Fordybelsesdag.
Alle talentelever undervises i instrumentgrupper eller i bands af professionelle musikere fra orkestre eller lærere fra konservatorierne. Det er obligatorisk at deltage.

Derudover vil der i løbet af sæsonen blive arrangeret sangskrivnings- og kompositions-workshops for de elever, der har lyst til at fordybe sig i dette.

 

 

Formålet med de fælles talentaktiviteter er at styrke talentelevernes faglige, kunstneriske og personlige udviklingsmuligheder gennem etablering af stærke, fælles faglige læringsmiljøer og musikalske oplevelser, der udfordrer og udvikler.
Understøtte talentelevernes egen musikalske skaben.
Samarbejde med professionelle musikere og kunstnere og dermed give talenteleverne mulighed for at prøve kræfter i musikalsk og kunstnerisk udfordrende sammenhænge.

Vil du vide mere om det fælles talentsamarbejde eller om de enkelte musikskolers talent-tilbud, kan du kontakte kontoret på den enkelte musikskole.

 

Den fælles talentudvikling er muliggjort med støtte fra Statens Kunstfond.