Skip to main content

Undervisning

Undervisning og koncerter

Musik- og Billedskolens talentlinje er et 3-årigt tilbud til talentfulde elever, som spiller musik.

Som talentelev får du undervisning i følgende fag:

  • Soloundervisning på dit hovedinstrument i 50 minutter.
    Disciplinerne i soloundervisningen er som du kender dem med blandt andet teknik, kropsbevidsthed, nodelæsning, improvisation m.m.
  • Fællesfagsundervisning 1 time og 50 minutter om ugen i 28 uger (medio august til medio april).
    I fællesfagsundervisningen undervises alle talentelever sammen. Undervisningen består af en praksisorienteret teori og hørelære, som læres gennem et musikalsk fællesstykke. Gennem fællesfaget opnår talenteleverne et stærkt musikalsk fællesskab.
  • Undervisning og workshops i samarbejde med andre talentelever fra Gentofte, Gladsaxe, Ballerup, Herlev og Furesø Musikskoler.
  • Det er vigtigt at spille sammen med andre. Som talentelev fortsætter du derfor med at spille i dit orkester eller band i Musik- og Billedskolen.

Du spiller til to talentkoncerter i løbet af en sæson. En i december og en evalueringskoncert i foråret.

Som talentelev er du inspiration og rollemodel for andre elever i Musik- og Billedskolen. Derfor deltager talenteleverne også i de af Musik- og Billedskolens koncerter, som ikke er talentkoncerter.

Talentelever skal deltage i alle talentaktiviteter, også de aktiviteter der foregår sammen med de andre musikskoler.

Fællesfag

Talentlinjens fællesfag er opbygget i en struktur, hvor hørelære, teori, rytmeforståelse, improvisation, egen skabelse og spil er integreret.

I fællesfaget lægges der vægt på, at alle eleverne spiller mindst to fællesstykker sammen.

Grundtanken bag strukturen er, at eleverne skal opleve sammenhængskraften mellem de forskellige musikalske discipliner. Dette gøres ved, at teori- og hørelære-undervisningen altid tager udgangspunkt i de fællesstykker, der bliver arbejdet på i undervisningen og/eller bliver oplevet igennem improvisation.

Alle elever på alle tre årgange, uanset baggrund (rytmisk/klassisk), undervises sammen. Det er en stor gevinst, at alle eleverne undervises på samme hold i fællesfagsundervisningen.

I fællesfaget underviser tre lærere samtidigt. Derved opnås mulighed for at differentiere undervisningen mest muligt.

Lærere:

Poul Lopdrup

Rachel Yatzkan

Morten Ginnerup

Fælles talentudvikling

Furesø Musikskole, Ballerup Musikskole, Gladsaxe Musik- og Billedskole, Gentofte Musikskole og Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole

Idéen med fælles aktiviteter er, at skabe et godt talentmiljø, med mulighed for at møde andre talentfulde elever. De fælles talentaktiviteter skal ses som en del af de fem musikskolers egne talentlinjer, som er et tilbud til særligt talentfulde elever, der vil mere med musikken.
Aktiviteterne foregår på skift på de fem musikskoler.

Der vil både være aktiviteter, man som talentelev skal deltage i og aktiviteter for de elever, der er sultne efter endnu mere.

Fælles aktiviteter:

September: Fælles opstartsdag. 
Indholdet for dagen vil være musikalske aktiviteter, fællesmøde samt opstart af fællesprojektet i november. De to aktiviteter hænger sammen, derfor er dagen obligatorisk.

Oktober: Side-by-Side med Cph. Phil.
Furesø Musikskole inviterer alle talentelever til at deltage, med mulighed for at spille med de professionelle musikere i orkesteret. Dette arrangement er ikke obligatorisk at deltage i.

Weekend i november:
Sammen med professionelle instruktører arbejdes der med musik, der kan munde ud i enten et større fællesværk eller flere mindre grupper, der fremfører deres værker i en sammenhængende koncert.
Det er obligatorisk at deltage i weekenden, som bygger videre på aktiviteter fra opstartsdagen i september.

Lørdag i januar: Fordybelsesdag.
Alle talentelever undervises i instrumentgrupper eller i bands af professionelle musikere fra orkestre eller lærere fra konservatorierne. Det er obligatorisk at deltage.

Derudover vil der i løbet af sæsonen blive arrangeret sangskrivnings- og kompositions-workshops for de elever, der har lyst til at fordybe sig i dette.

 

 

Formålet med de fælles talentaktiviteter er at styrke talentelevernes faglige, kunstneriske og personlige udviklingsmuligheder gennem etablering af stærke, fælles faglige læringsmiljøer og musikalske oplevelser, der udfordrer og udvikler.
Understøtte talentelevernes egen musikalske skaben.
Samarbejde med professionelle musikere og kunstnere og dermed give talenteleverne mulighed for at prøve kræfter i musikalsk og kunstnerisk udfordrende sammenhænge.

Vil du vide mere om det fælles talentsamarbejde eller om de enkelte musikskolers talent-tilbud, kan du kontakte kontoret på den enkelte musikskole.

 

Den fælles talentudvikling er muliggjort med støtte fra Statens Kunstfond.